Hoquei patins, Hockey Liña, Escolas Patinaxe e Roller Derby (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)

AVISO LEGAL: Según nos indican la Aseguradora MGC, terá que baixar un informe de accidente e enviar ao correo electrónico indicado no formulario de acción ou parte Accidentes e antes de frecuentar calquera centro concertada debe poñerse en contacto co número tel.- 619 818 737 o 902 888 989. Onde eles dan permiso para asistencia, sen ese requisito será clubs responsables.

ENLACES
– Forma de actuación no caso de siniestro (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)

– Ligazón a participar Accidentes (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl – Hoquei patins, Liña, Escolas Patinaxe e Roller Derby)

– Condicions da Poliza de Hockey Patins, Liña, Escolas Patinaxe e Roller Derby (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)

– centros médicos autorizados e accidentes de guía (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl).

 

Patinaxe Artística, P.Velocidad, e skate Freestyle (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)

AVISO LEGAL: Según nos indican la Aseguradora MGC, terá que baixar un informe de accidente e enviar ao correo electrónico indicado no formulario de acción ou parte Accidentes e antes de frecuentar calquera centro concertada debe poñerse en contacto co número tel.- 619 818 737 o 902 888 989. Onde eles dan permiso para asistencia, sen ese requisito será clubs responsables.

ENLACES

– Protocolo de actuación nun accidente (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)
– Ligazón a participar Accidentes (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl – Patinaxe Artística, P.Velocidad, e skate Freestyle)
– centros médicos autorizados e accidentes de guía (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl).
– Condicions da Poliza de Patinaxe Artistica, P. Velocidade, e skate Freestyle (MGC,,tl,Como indicamos o MGC Aseguradora,,es,MDC,,en,Liña,,gl)