Dende a Secretaría Xeral para o Deporte recordamos que se inicia un novo prazo para poder solicitar o recoñecemento de DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN) durante todo o vindeiro mes de xuño.

Os interesados en ser recoñecidos deberán presentar:

  1. Modelo de solicitude cuberto con tódolos datos do interesado/a, asinado na parte inferior esquerda polo deportista ou polo seu titor se é menor de idade.
  1. Unha vez cuberta dita solicitude, o presidente ou secretario da federación correspondente asina e sela dita solicitude.
  1. A federación expedirá unha certificación de posesión de licenza vixente dende polo menos o 1 de xaneiro do ano 2016.
  1. Os interesados presentarán fotocopia de DNI.
  1. Certificado do padrón de veciñanza administrativa.

As solicitudes poden presentarse en calquera edificio administrativo de cada unha das provincias galegas ou na Escola Galega de Administración Pública EGAP (Rúa Madrid 2-4, 2ª pranta. 15781-Santiago de Compostela).

Nos documentos adxuntos podedes descargar toda a información que necesitades para tramitar o procedemento.